Dokumentace provedení stavby

Rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vypracování prováděcí (někdy označované jako realizační) dokumentace, není ve většině případů povinné. Prováděcí dokumentace podrobněji rozpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a  řeší i případné nejasnosti nebo nepřesnosti. Její zpracování je vhodné i z důvodu výběru zhotovitele a jeho kontroly, protože obsahuje přesně navržené materiály, výkaz výměr a souhrn potřebného materiálu a prací.