Podpora projektantům

Klíčem k minimalizování možnosti vzniků a případném následném odstranění rizik je účast odborníka na projektu.

Jezdecké stavby nabízejí všeobecně orientovaným atelierům a projekcím následující odborné služby:

  • Vypracování celkového konceptu
  • Vypracování projektu jednotlivých technologických objektů (hala, jízdárna, stáj, kruhovka…)
  • Poskytnutí nebo vypracování detailů
  • Doporučení materiálů, skladeb, řešení …
  • Posouzení již provedených návrhů včetně doporučení změn
  • Cenové konzultace a odhady nákladů
  • Všeobecné konzultace v hodinových sazbách
  • Technickou pomoc v rozsahu požadavků zadavatele

Rozsah spolupráce si definuje zákazník (projektant, atelier). Pokud dojde ke spolupráci, JS ctí autorství zákazníka a v případě vypracování dokumentace dílčích objektů také jeho architektonickou představu a širší koncepční záměry.