Stavby

 • Jezdecké haly 

  Hlavním typem dodávaných objektů je jezdecká hala a její vybavení. Haly navrhujeme a dodáváme v kombinacích dřevěného vazníku s betonovými nebo ocelovými sloupy nebo jako celodřevěné. Bezproblémové konstrukce jsou do 30 metrů rozpětí, délka není limitována. Více

 • Stáje

  Stáje jsou srdcem každého jezdeckého zařízení. Při návrhu i realizaci proto věnujeme maximální pozornost zachování zdravého prostření pro koně, majitele, personál i obsluhu. Nejdůležitějším hlediskem je v tomto případě kůň, jeho bezpečí a nároky na prostor v souladu s bezpečím při péči o něj. Více

 • Modulární stáje

  Modulární stáje jsou novinkou v našem výrobním programu. Představují alternativu k obvykle dodávaným stavebnicovým venkovním boxům na bázi zámečnicky zhotoveného ocelového rámu s vloženou výdřevou a také k dřevěným stájím montovaným z opláštěných rámů. Více

 • Kruhové jízdárny

  Kruhové jízdárny navrhujeme i dodáváme v kombinaci materiálů ocel a dřevo, případně jako celodřevěné. Ocelová nosná konstrukce zaručuje subtilnost konstrukce i při větším průměru jízdárny. Více

 • Areály

  Při realizaci nových jezdeckých areálu postupujeme od studie přes dokumentaci ke stavebnímu povolení až po dokumentaci prováděcí a realizaci. Návrh prostorového uspořádání areálu vychází z provozních zvyklostí a požadavků investora. Více
   

 • Zemědělské objekty

  Tyto objekty mohou být součástí nově budovaného areálu/zažízení, mohou doplňovat stávající stav nebo tvořit zcela samostatný celek. V rámci výstavby areálu doplňují hlavní objekty jezdeckou halu a stáje a dotváří jeho funkční celek. Více
   

 • Ostatní

  Pokud odhlédneme od hlavního zaměření naší společnosti, tj. projekční a stavební činnosti zaměřené na jezdecký sport, navrhujeme a provádíme také stavby ostatní, které doplňují funkčnost jezdeckých zařízení a areálů. Více