Dokumentace pro územní a stavební řízení

Dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení jsou dalšími stupni dokumentace, které mají již dán přesný rozsah. Jejich vypracování se řídí vyhláškou 503/2006 a 499/2006 Sb. Navazuje obvykle na studii, kterou rozpracovává a upřesňuje. Je v nich stanoven přesný rozsah a členění. Na základě těchto dokumentací se vydává stanovisko k umístění stavby (DUR) a povolení stavby (DSP).