Projekce

 • Architektonická studie a vizualizace

  Studie je velmi zjednodušený projekt, který vychází ze základních požadavků investora a obeznamuje ho s rozsahem jeho zamýšlené investice. Stručně popisuje rozsah, uspořádání v rámci pozemků, osazení do katastrální mapy, druhy použitých materiálu, pohledy, zjednodušené řezy a půdorysy,ze kterých si lze učinit obraz o dané investici. Více

 • Dokumentace pro územní a stavební řízení

  Dokumentace pro umístění stavby a dokumentace pro stavební povolení jsou dalšími stupni dokumentace, které mají již dán přesný rozsah. Jejich vypracování se řídí vyhláškou 503/2006 a 499/2006 Sb. Navazuje obvykle na studii, kterou rozpracovává a upřesňuje. Je v nich stanoven přesný rozsah a členění. Na základě těchto dokumentací se vydává stanovisko k umístění stavby (DUR) a povolení stavby (DSP). Více

 • Dokumentace provedení stavby

  Rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby je stanoven přílohou č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Vypracování prováděcí (někdy označované jako realizační) dokumentace, není ve většině případů povinné. Prováděcí dokumentace podrobněji rozpracovává projektovou dokumentaci pro stavební povolení a  řeší i případné nejasnosti nebo nepřesnosti. Více

 • Inženýrská činnost

  V rámci jednotlivých stupňů projektové dokumentace( převážně DUR a DSP), je možné zajistit inženýrskou činnost. Tato činnost se zabývá praktickou stránkou naplnění umístění a povolení stavby. Výkresová dokumentace je velký, nikoliv však komplexní celek. Více

 • Podpora projektantům

  Klíčem k minimalizování možnosti vzniků a případném následném odstranění rizik je účast odborníka na projektu. Více