JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ

Modulární stáje 

Modulární stáje jsou novinkou v našem výrobním programu.

Představují alternativu k obvykle dodávaným stavebnicovým venkovním boxům na bázi zámečnicky zhotoveného ocelového rámu s vloženou výdřevou a také k dřevěným stájím montovaným z opláštěných rámů.

Modulární stáj je montována z plnostěnných třívrstvých dřevěných panelů spojovaných mechanicky.

Vlastní panel o šířce od 64 mm tvoří vnější fasáda z palubek, vnitřní fošnové jádro, interiér boxu je z materiálů určených do mokrého prostředí, bezpečných pro koně. Tloušťka stěny je variabilní, dle použitých materiálů, až do 81 mm.

Toto řešení nabízí oproti "klasice":

  • Vyšší tepelný komfort
  • Vyšší bezpečnost ustájených koní proti prokopnutí stěny: plnostěnný panel tl. min 68 mm
  • Delší životnost konstrukce: masivní provedení a materiály určené do mokrého prostředí
  • Vizuální architektonická variabilita: stěny boxu lze použít jako jádro stavby a dále později, nebo podle potřeby, opatřit fasádou z obkladu nebo omítkou a tak stavbu sladit s celkovým vzhledem areálu.
  • Vyšší požární odolnost konstrukce: masivní provedení a materiály se sníženou hořlavostí.
  • Jednoduchá montáž na připravenou rovnou základovou desku.

Celý systém je kompatibilní se stěnovými šroubovanými panely, na jejichž bázi lze zhotovit kompletní obytnou stavbu, např. šatny, ubytovací část a pod. Tyto panely mají garantované požární vlastnosti a statické návrhové hodnoty.

Výroba je prováděna na nejmodernějším NC výrobním centru v republice, montážní fáze je minimalizována přípravou ve výrobě. Montáž , probíhá "z korby" nákladního vozu.

Modulární stáj lze realizovat jako jednořadou tzv. "anglické boxy" i "klasickou" dvouřadou s uličkou

Vybavení boxů tvoří podle požadavku zákazníka:

  • Napáječky včetně přívodní instalace, topných kabelů, případně cirkulace.
  • Žlaby
  • Osvětlení
  • Regulace větrání ručně nebo elektricky ovládanou roletou.