Zemědělské objekty

Tyto objekty mohou být součástí nově budovaného areálu/zažízení, mohou doplňovat stávající stav nebo tvořit zcela samostatný celek. V rámci výstavby areálu doplňují hlavní objekty jezdeckou halu a stáje a dotváří jeho funkční celek. Jedná se hlavně o:

  • seníky
  • sklady krmiva
  • dílny
  • garáže pro zemědělskou techniku
  • krmné přístřešky
  • přístřešky pro zvířata ve výbězích
  • přístřešky pro skokový materiál

Na každý z těchto objektů se kladou jiné požadavky. Některé jsou zateplené, opatřené rozvody elektrické energie, vody, odpadů. Jiné jsou pouze jednoduché stavby bez sítí. Materiálově se přizpůsobují přání investora, účelu, kterému mají sloužit a v neposlední řadě i stávajícím objektům.