Stáje

  • Úžice

    Konstrukční systém: Krytá jízdárna: železobetonový skelet s lepenými dřevěnými vazníky, opláštění dřevěné profily KVH Objekt technické a provozní části. Více

  • Střední Čechy

    Konstrukční systém: kombinace dřevěných stěn srubového profilu a dřevěné sloupkové konstrukce, vaznicový krov. Projekt: Jezdecké stavby s.r.o. Realizace: Jezdecké stavby s.r.o. 2010 Více

  • Hněvšín - přechodné ustájení

    Konstrukční systém haly: dřevěné sloupy, dřevěné příhradové svorníkové vazníky. Plocha mezi lambrinami je 21 x 45 m. Projekt: Jezdecké stavby s.r.o. Realizace: 2007. Více